• Přehled termínů dodatečných zkoušek pro jednotlivé třídy a předměty.

    • Termíny dodatečných zkoušek naleznete po ukončení 1. pololetí ZDE.

     Dodatečné zkoušky nutno složit nejpozděli do 8. 3. 2019.

     Termíny jsou závazné!

     Nedostavíte-li se ke zkoušce a neomluvíte-li do 3 dnů svoji neúčast u zkoušejícího, bude zkouška hodnocena stupněm NEDOSTATEČNÝ.