• Informační systém Edupage SPŠ Chrudim
   • Střední průmyslová škola Chrudim Vás vítá v prostředí svého informačního systému. Pro více informací přetáhněte, klikněte vpravo nebo vyčkejte.

   • Aktuální informace pro rodiče a žáky
   • Zde se dozvíte veškeré aktuální informace, týkající se vyučování, rozvrhu hodin, známek a poznámek žáků, docházky a absencí. Naleznete zde také přehled všech důležitých termínů školního roku.
    Pro pokračování přetáhněte, klikněte vpravo nebo vyčkejte.
   • Pomocí této stránky můžete zadávat omluvenky, žádosti, komunikovat s učiteli či vedením školy, přihlašovat se na semináře a další akce školy.
    Návod pro uživatele se otevře po kliknutí na nadpis snímku.
    Pro pohodlný přístup lze stránku plně zobrazit i v mobilních telefonech.
    Pro pokračování přetáhněte, klikněte vpravo nebo vyčkejte.
   • Tento informační systém slouží především pro potřeby naších učitelů, žáků a jejich rodičů. Další informace o škole naleznete na webových stránkách SPŠ Chrudim. Chcete-li je navštívit, klikněte na nadpis snímku.
    Pro využívání všech funkcí tohoto informačního systému se musíte přihlásit.
    Pro návrat zpět přetáhněte, klikněte vlevo nebo vyčkejte.
   • DŮLEŽITÉ DOKUMENTY ŠKOLY

   • Po kliknutí SEM se můžete seznámit se školním řádem a dalšími vnitřními řády školyNa téže stránce naleznete také školní vzdělávací programy všech oborů. Můžete se také seznámit s aktuálním zněním stipendijního řádu

    ZDE najdete dokumenty a informace k činnosti Spolku rodičů a přátel SPŠ Chrudim (SRPŠ).

    K tomuto informačnímu systému je k dispozici také stručný návod pro žáky a rodiče.

   • VÝCHOVNÝ PORADCE A PRIMÁRNÍ PREVENCE

   • Výchovný poradce SPŠ Chrudim

    Mgr. Milena Žinčíková

    Kontakt  tel. 606 462 230; vychovny.poradce@sps-chrudim.cz
    Kabinet  3. poschodí, hlavní budova
    Konzultační hodiny

     sudý týden ve čtvrtek 10:40 - 11:25; lichý týden ve čtvrtek 8:50 - 9:35                                  

     po  dohodě i v jiném  čase  

    Žáci, kteří jsou objednáni na vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny, musí kontaktovat výchovného poradce minimálně 14 dní před datem vyšetření z důvodu přípravy všech podkladů.

     

    Školní metodik prevence SPŠ Chrudim

    Mgr. Radek Boháč

    Kontakt  tel. 702 284 767; metodik.prevence@sps-chrudim.cz
    Kabinet  přízemí, hlavní budova

     

     

    Všichni žáci mají také možnost kontaktovat policejního metodika prevence por. Mgr. Tesaře ve dnech jeho přednášek ve škole. Termíny přednášek budou po schválení uvedeny v plánu činnosti školy (plán je průběžně aktualizován). Po termínu každé přednášky probíhají cca 30 minut individuální konzultace. Kompletní preventivní program pro aktuální školní rok si můžete prohlédnout ZDE (z důvodu epidemiologické situace je realizace preventivního programu dočasně pozastavena)

   • TIP - MOBILNÍ APLIKACE

   • Chcete mít trvale on-line přístup ke svým stránkám v Edupage - elektronické třídní knize?

    Doporučujeme Vám stáhnout si bezplatně do svých mobilních telefonů aplikaci EduPage (dostupné pro OS Android, Apple). Aplikace umožňuje plnohodnotný přístup ke všem potřebným údajům pro žáky i rodiče. 

    Obědy v mobilu? Ano!

    Pro pohodlnější objednávání obědů ve školní jídelně můžete stáhnout a bezplatně využívat mobilní aplikaci iCanteen free. Postup její aktivace najdete na této stránce nahoře - Pro rodiče a žáky - Přihlášení a aktivace mobilní aplikce iCanteen (přístupné pouze pro přihlášené, číslo stravovacího zařízení 5017).

    Nechcete ztratit či poškodit svoji ISIC kartu? Aktivujte si její elektronickou verzi do mobilu!

    Mobil máte vždy po ruce, teď už i s plnohodnotnou ISIC kartou, která jenom čeká na bezplatné stažení.

     

  • NOVINKY

   Vrták - školní časopis (klikni na logo a přečti si)

  • NAPIŠTE NÁM

   Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně studia na naší škole, napište nám zprávu prostřednictvím tohoto formuláře. Vaše otázky rádi zodpovíme.
   komunikuji se serverem, čekejte prosím
  • Přihlaste se

  • Kdy bude zvonit?

   Neděle 10. 12. 2023
   • PRAVIDLA PRO OMLOUVÁNÍ ABSENCE

   • Podmínky pro omlouvání nepřítomnosti žáků ve výuce jsou vymezeny § 22 odst. 3 písmeno d) a § 67 odst. 1 zákona č. 561/2004Sb. v aktuálním znění (tzv. školský zákon). Pro potřeby školy jsou tyto podmínky dále upřesněny v odst. V školního řádu SPŠ Chrudim.

    Z uvedených ustanovení m. j. vyplývá, že:

    - plnoletí žáci omlouvají svoji nepřítomnost ve výuce sami

    - neplnoleté žáky omlouvají jejich zákonní zástupci (z uvedeného lze dovodit, že škola není oprávněna akceptovat omluvenky vystavené např. sportovním oddílem, zájmovým kroužkem, zletilým příbuzným nezletilého žáka, který není jeho zákonným zástupcem atd.)

    - je-li předem znám termín a délka absence žáka (např. z důvodu jeho účasti na sportovní akci, rodinné dovolené atd.) a předpokládaná doba nepřítomnosti žáka ve výuce přesáhne dobu 1 dne, má zletilý žák / zákonný zástupce nezletilého žáka povinnost požádat s dostatečným předstihem (minimálně cca 1 týden) o uvolnění z vyučování ředitele školy prostřednictvím příslušné žádosti Edupage ředitel školy je oprávněn v odůvodněných případech takovéto žádosti nevyhovět

    - třídní učitel nebo ředitel školy má v odůvodněných a nezbytných případech právo požadovat jako doklad k omluvence předložení lékařského potvrzení

    - v případě absence žáka, jejíž délka přesahuje 3 pracovní dny, je žák (zákonný zástupce nezletilého žáka) povinen do 3 pracovních dnů od začátku absence vyrozumět třídního učitele o důvodech absence a její předpokládané délce (§67 zák. č. 561/2004Sb.); následně musí být tato absence omluvena v souladu s čl. V., odst. 1 Školního řádu

    - veškeré omluvenky je nutno předkládat třídnímu učiteli (ev. učiteli OVY) nejpozději do 3 kalendářních dnů od nástupu žáka do školy po ukončení jeho nepřítomnosti; absence omluvená po tomto termínu bude evidována jako neomluvená

    Žádáme proto všechny žáky i jejich rodiče, aby uvedené skutečnosti při omlouvání absencí respektovali.

    Děkujeme.

  • PočÍtadlo návštěv

   Počet návštěv: 6284548