• Informační systém SPŠ Chrudim - elektronická třídní kniha
    • Střední průmyslová škola Chrudim Vás vítá v prostředí svého informačního systému a elektronické třídní knize. Pro více informací přetáhněte, klikněte vpravo nebo vyčkejte.

    • Aktuální informace pro rodiče a žáky
    • Zde se dozvíte veškeré aktuální informace, týkající se vyučování, rozvrhu hodin, známek a poznámek žáků, docházky a absencí. Naleznete zde také přehled všech důležitých termínů školního roku.
     Pro pokračování přetáhněte, klikněte vpravo nebo vyčkejte.
    • Pomocí této stránky můžete zadávat omluvenky, komunikovat s učiteli či vedením školy, přihlašovat se na semináře a další akce školy.
     Návod pro uživatele se otevře po kliknutí na nadpis snímku.
     Pro pohodlný přístup lze stránku plně zobrazit i v mobilních telefonech.
     Pro pokračování přetáhněte, klikněte vpravo nebo vyčkejte.
    • Tento informační systém slouží především pro potřeby naších učitelů, žáků a jejich rodičů. Další informace o škole naleznete na webových stránkách SPŠ Chrudim. Chcete-li je navštívit, klikněte na nadpis snímku.
     Pro využívání všech funkcí tohoto informačního systému se musíte přihlásit.
     Pro návrat zpět přetáhněte, klikněte vlevo nebo vyčkejte.
   • DŮLEŽITÉ DOKUMENTY ŠKOLY

   • Po kliknutí SEM se můžete seznámit se školním řádem a dalšími vnitřními řády školyNa téže stránce naleznete také školní vzdělávací programy všech oborů. Můžete se také seznámit s aktuálním zněním stipendijního řádu

    ZDE najdete dokumenty a informace k činnosti Spolku rodičů a přátel SPŠ Chrudim (SRPŠ).

   • VÝCHOVNÝ PORADCE A PRIMÁRNÍ PREVENCE

   • Výchovný poradce SPŠ Chrudim

    Mgr. Milena Žinčíková

    Kontakt  tel. 606 462 230; vychovny.poradce@sps-chrudim.cz
    Kabinet  3. poschodí, hlavní budova
    Konzultační hodiny  každý týden ve středu 09:55 - 10:35 ; po dohodě i v jiném čase                                                        


     

     

     

    Školní metodik prevence SPŠ Chrudim

    Mgr. Radek Boháč

    Kontakt  tel. 702 284 767; metodik.prevence@sps-chrudim.cz
    Kabinet  přízemí, hlavní budova

     

     

     

    Všichni žáci mají také možnost kontaktovat policejního metodika prevence por. Mgr. Tesaře ve dnech jeho přednášek ve škole. Termíny přednášek budou po schválení uvedeny v plánu činnosti školy (plán je průběžně aktualizován). Po termínu každé přednášky probíhají cca 30 minut individuální konzultace. Kompletní preventivní program pro aktuální školní rok si můžete prohlédnout ZDE.

   • TIP - MOBILNÍ APLIKACE

   • Chcete mít trvale on-line přístup ke svým stránkám v elektronické třídní knize?

    Doporučujeme Vám stáhnout si bezplatně do svých mobilních telefonů aplikaci EduPage (dostupné pro OS Android, Apple). Aplikace umožňuje plnohodnotný přístup ke všem potřebným údajům pro žáky i rodiče. 

    NOVINKA: Pro pohodlnější objednávání obědů ve školní jídelně můžete stáhnout a bezplatně využívat mobilní aplikaci SmartFood.

  • NOVINKY

     • PF 2019

      3. 12. 2018

      Autorem vítězné novoročenky je žák třídy ST2A Jakub Tichánek. Vítězný návrh bude odměněn.

     • Konzultační odpoledne pro rodiče + schůze Rady SRPŠ

      19. 11. 2018

      Konzultační odpoledne pro rodiče proběhne v úterý 27. 11. 2018 od 15:30 do 17:00 hodin.

      Jednání Rady SRPŠ bude zahájeno tentýž den v 15:30 hodin v přednáškovém sále školy (přízemí hlavní budovy). Rozmístění jednotlivých učitelů si můžete prohlédnout či vytisknout ZDE.

      Všichni rodiče jsou srdečně zváni!

     • Významné ocenění školy

      4. 11. 2018

      Naše škola opět velmi dobře uspěla v anketě "Škola doporučená zaměstnavateli" - nezávislém hodnocení škol zaměstnavateli Pardubického kraje. Po loňském druhém místě

      obsadila SPŠ Chrudim letos 3. místo!

     • Soutěž žáků - "PF 2019"

      5. 11. 2018

      Vedení školy vyhlašuje žákovskou soutěž o nejlepší novoročenku SPŠ Chrudim. Autor nejlepšího návrhu bude odměněn. Zájemcům předá podrobnější informace Ing. Macháčková.

      Uzávěrka soutěže je 30. 11. 2018

  • NAPIŠTE NÁM

   Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně studia na naší škole, napište nám zprávu prostřednictvím tohoto formuláře. Vaše otázky rádi zodpovíme.
   komunikuji se serverem, čekejte prosím
  • Přihlaste se

  • Kdy bude zvonit?

   Středa 19. 12. 2018
   • PRAVIDLA PRO OMLOUVÁNÍ ABSENCE

   • Podmínky pro omlouvání nepřítomnosti žáků ve výuce jsou vymezeny § 22 odst. 3 písmeno d) a § 67 odst. 1 zákona č. 561/2004Sb. v aktuálním znění (tzv. školský zákon). Pro potřeby školy jsou tyto podmínky dále upřesněny v odst. V školního řádu SPŠ Chrudim.

    Z uvedených ustanovení m. j. vyplývá, že:

    - plnoletí žáci omlouvají svoji nepřítomnost ve výuce sami

    - neplnoleté žáky omlouvají jejich zákonní zástupci (z uvedeného lze dovodit, že škola není oprávněna akceptovat omluvenky vystavené např. sportovním oddílem, zájmovým kroužkem, zletilým příbuzným nezletilého žáka, který není jeho zákonným zástupcem atd.)

    - je-li předem znám termín a délka absence žáka (např. z důvodu jeho účasti na sportovní akci, rodinné dovolené atd.) a předpokládaná doba nepřítomnosti žáka ve výuce přesáhne dobu 1 dne, má zletilý žák / zákonný zástupce nezletilého žáka povinnost požádat s dostatečným předstihem (minimálně cca 1 týden) o uvolnění z vyučování ředitele školy prostřednictvím předepsaného formuláře; ředitel školy je oprávněn v odůvodněných případech takovéto žádosti nevyhovět

    - třídní učitel nebo ředitel školy má v odůvodněných a nezbytných případech právo požadovat jako doklad k omluvence předložení lékařského potvrzení

    - v případě absence žáka, jejíž délka přesahuje 3 pracovní dny, je žák (zákonný zástupce nezletilého žáka) povinen do 3 pracovních dnů od začátku absence vyrozumět třídního učitele o důvodech absence a její předpokládané délce (§67 zák. č. 561/2004Sb.); následně musí být tato absence omluvena v souladu s čl. V., odst. 1 Školního řádu

    - veškeré omluvenky je nutno předkládat třídnímu učiteli (ev. učiteli OVY) nejpozději do 3 pracovních dnů od nástupu žáka do školy po ukončení jeho nepřítomnosti; absence omluvená po tomto termínu bude evidována jako neomluvená

    Žádáme proto všechny žáky i jejich rodiče, aby uvedené skutečnosti při omlouvání absencí respektovali.

    Děkujeme.

  • PočÍtadlo návštěv

   Počet návštěv: 2456684