• VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY A JEJICH ZKRATKY V ROZVRHU HODIN