• NÁŠ TÝM - ZAMĚSTNANCI 

  • Vysvětlivky:

   • přední budova, zadní budova, dílny Čáslavská ulice - hlavní areál školy v Čáslavské ulici, č. p.  973
   • "Starý závod" - areál v Čáslavské ulici, č. p. 49
   • učitel OP   - učitel odborných předmětů
   • učitel VVP - učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
   • učitel PRA - učitel praxe
   • učitel OVY - učitel odborného výcviku
   • učitel ŘMV - učitel předmětu řízení motorových vozidel
   • zkratky vzdělávacích programů vyučovaných oborů 
   1. MEZ - Mechanik elektronických zařízení (obor s výučním listem)
   2. MSS - Mechanik silničních strojů (obor s výučním listem)
   3. OK   - Obráběč kovů (obor s výučním listem)
   4. ZAM - Zámečník (obor s výučním listem)
   5. MCH - Mechatronika (obor s maturitní zkouškou)
   6. MZ   - Mechanik strojů a zařízení (obor s maturitní zkouškou)
   7. ST    - Strojírenství (obor s maturitní zkouškou)
  • Kontakty na zaměstnance školy

  • Telefonní číslo je uvedeno u každého zaměstnance v přehledu níže.

   Pro kontakt pomocí e-mailové pošty použijte adresu ve formátu: prijmeni,jmeno@sps-chrudim.cz

   Např.: zaměstnanec Ing. Jinřich Vomáčka, Ph.D. bude mít adresu: vomacka.jindrich@sps-chrudim.cz

   Výjimky z uvedeného pravidla jsou uvedeny přímo u konkrétní osoby!

   • Bc. et Bc. Monika Bakešová
   • Bc. et Bc. Monika Bakešová
    studijní oddělení
    hlavní budova, přízemí
    tel. 720 560 130
    studijni@sps-chrudim.cz
   • Mgr. Radek Boháč
   • Mgr. Radek Boháč
    (BOH) školní metodik prevence; učitel VVP
    přední budova, přízemí
    tel. 702 284 767
    metodik.prevence@sps-chrudim.cz
   • Ing. Milan Böhm
   • Ing. Milan Böhm
    (BHM) učitel ŘMV, externí učitel
   • MgA. Tamara Bohuňková
   • MgA. Tamara Bohuňková
    vychovatelka DM
    tel. 722 487 270
   • Ing. Zdeněk Borkovec
   • Ing. Zdeněk BorkovecTřídní učitel: MZ2A
    (BOR) učitel OP
    zadní budova, 2. poschodí
    tel. 607 041 682
   • Věra Bukáčková
   • Věra Bukáčková
    sklad a výdejna nářadí, dílny "Starý závod"
    tel. 702 286 682
    vydejna@sps-chrudim.cz
   • Gabriela Dobrá
   • Gabriela Dobrá
    účetní
    budova DM, přízemí
    tel. 723 621 632
    ucetni@sps-chrudim.cz
   • Mgr. Michaela Doležalová
   • Mgr. Michaela DoležalováTřídní učitelka: MC1A
    (DOM) předseda předmětové komise - jazyky a společenskovědní předměty; učitelka VVP
    hlavní budova, 3. poschodí
    tel. 722 067 336
   • Václav Farkač
   • Václav Farkač
    (FAR) učitel OVY
    dílny Čáslavská ulice
    tel. 702 286 683
   • Ing. Aleš Fifka
   • Ing. Aleš FifkaTřídní učitel: MC2A
    (FIF) učitel OP, garant oboru MCH
    zadní budova, 1. poschodí
    tel. 777 894 311
   • Ing. Jitka Hábová
   • Ing. Jitka HábováTřídní učitelka: MC3A, MZ3A
    (HAB) učitelka OP, garant oboru MZ
    přední budova, 3. poschodí
    tel. 702 284 768
   • Lukáš Hemerka
   • Lukáš Hemerka
    (HEM) učitel OVY
    dílny Čáslavská ulice
    tel. 604 327 712
   • Ing. Martin Hlušička
   • Ing. Martin HlušičkaTřídní učitel: MZ1A, MS2A
    (HLU) učitel OP
    garant oboru MSS, přední budova, 2. poschodí
    tel. 702 286 672
   • Ing. Jiří Hnízdil
   • Ing. Jiří Hnízdil
    ICT podpora
    přední budova, 3. poschodí
    podpora@sps-chrudim.cz
    tel. 702 164 547
    podpora@sps-chrudim.cz
   • Ondřej Holý
   • Ondřej Holý
    (HOL) učitel OVY
    dílny mechaniků silničních strojů "Starý závod"
    tel. 603 969 645
   • Ing. Miroslav Hromádko
   • Ing. Miroslav HromádkoTřídní učitel: ST4A
    (HRO) učitel OP, garant oboru ST
    zadní budova, přízemí
    tel. 702 286 650
   • PaedDr. Marie Hromádková
   • PaedDr. Marie Hromádková
    (HRM) učitelka VVP
    přední budova, 1. poschodí
    tel. 702 286 651
   • Mgr. Radek Hrstka
   • Mgr. Radek HrstkaTřídní učitel: ME2A
    (HRS) učitel VVP, místopředseda Rady rodičů
    přední budova, přízemí
    tel. 721 845 147
   • David Chudárek
   • David Chudárek
    (CHU) učitel OVY
    dílny Čáslavská ulice
    tel. 702 286 686
   • Ing. Karel Jadrný
   • Ing. Karel Jadrný
    (JAD), učitel OP
    zadní budova, 2. poschodí
    tel. 724 862 704
   • Bc. Jiří Janeček
   • Bc. Jiří Janeček
    (JAJ) učitel OVY
    dílny Čáslavská ulice
    tel. 723 305 297
   • PhDr. Miroslava Jarešová, Ph.D.
   • PhDr. Miroslava Jarešová, Ph.D.
    (JAR) předseda předmětové komise přírodovědných předmětů, správce webu školy; učitelka VVP
    zadní budova, 1. poschodí
    tel. 702 286 652
   • Richard Jirásek
   • Richard Jirásek
    technik
    dílny "Starý závod", 1. poschodí
    tel. 604 505 767
   • Ing. Jaroslav Josef
   • Ing. Jaroslav Josef
    (JOE) učitel OP
    zadní budova, přízemí
    tel. 702 286 653
   • Mgr. Jana Kapounová
   • Mgr. Jana KapounováTřídní učitelka: ST3A
    (KAP) správce školní knihovny; učitelka VVP
    přední budova, 1. poschodí
    tel. 702 286 654
   • Pavel Kolář
   • Pavel Kolář
    (KOL) učitel PRA
    dílny Čáslavská ulice
    tel. 773 595 923
   • Ing. Bc. Blanka Komárková
   • Ing. Bc. Blanka KomárkováTřídní učitelka: ST1A
    (KOM) učitelka OP
    přední budova, 2. poschodí
    tel. 606 883 767
   • Vladislav Končický
   • Vladislav Končický
    bezpečnostní pracovník
    budova DM, vrátnice
    tel.
   • Lenka Kopecká, BA (Hons)
   • Lenka Kopecká, BA (Hons)
    (KOP) učitelka VVP
    přední budova, 1. poschodí
    tel. 724 564 220
   • Jiří Kopecký
   • Jiří Kopecký
    správa budov
    hlavní budova, přízemí
    tel. 606 815 882
    sprava.budov@sps-chrudim.cz
   • Ing. Irena Kubíková
   • Ing. Irena Kubíková
    mzdová účetní
    budova DM, přízemí
    tel. 702 286 688
    mzdova.ucetni@sps-chrudim.cz
   • Olga Liepoldová
   • Olga Liepoldová
    vychovatelka DM
    tel. 702 286 693
   • Ing. Eva Macháčková
   • Ing. Eva MacháčkováTřídní učitelka: ZO2A
    (MAC) učitelka OP
    zadní budova, 2. poschodí
    tel. 702 286 655
   • Ing. Jan Mazánek
   • Ing. Jan Mazánek
    správce ICT,
    přední budova, 1. poschodí
    tel. 608 836 459
    admin@sps-chrudim.cz
   • Ing. Petr Melichar
   • Ing. Petr Melichar
    (MEL) zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování, zástupce statutárního orgánu
    přední budova přízemí
    tel. 776 610 294
    zastupce@sps-chrudim.cz
   • Ing. František Mihulka
   • Ing. František Mihulka
    (MIH) ředitel školy
    přední budova přízemí
    tel. 602 145 173
    reditel@sps-chrudim.cz
   • František Navrátil
   • František Navrátil
    (NAV) vedoucí učitel OVY; garant oboru ZAM
    dílny "Starý závod", 1. poschodí
    tel. 776 841 939
   • Tomáš Netymach
   • Tomáš Netymach
    údržba
    tel. 702 286 687
    udrzba@sps-chrudim.cz
   • Josef Novotný
   • Josef Novotný
    bezpečnostní pracovník
    budova DM - vrátnice
    tel. 608 760 619
   • Ing. Petr Novotný
   • Ing. Petr NovotnýTřídní učitel: ST2A
    (NOV) předseda předmětové komise strojírenských předmětů; garant oboru OK, učitel OP
    zadní budova, přízemí
    tel. 702 286 656
   • Bc. Jan Paprskář
   • Bc. Jan Paprskář
    (PAP) učitel OVY
    dílny elektro "Starý závod"
    tel. 725 867 775
   • Jan Pavliš
   • Jan Pavliš
    (PAV) učitel OVY
    dílny elektro "Starý závod"
    tel. 722 067 337
   • Vlastislav Pilař
   • Vlastislav Pilař
    (PIL) učitel OVY
    dílny - obrobna "Starý závod"
    tel. 724 709 598
   • Mgr. Stanislav Pleninger
   • Mgr. Stanislav PleningerTřídní učitel: ME1A
    (PLE) učitel OP, garant oboru MEZ
    zadní budova, 1. poschodí
    tel. 702 286 657
   • Mgr. Alena Poláková
   • Mgr. Alena Poláková
    (POL) učitelka VVP
    přední budova, 1. poschodí
    tel.: 702 286 659
   • Ing. Rudolf Požár
   • Ing. Rudolf Požár
    (POZ) učitel OP
    zadní budova, přízemí
    tel. 702 286 671
   • Ing. Pavel Schaffer
   • Ing. Pavel SchafferTřídní učitel: ME3A
    (SCH) předseda předmětové komise elektrotechnických předmětů; učitel OP
    zadní budova, 1. poschodí
    tel. 776 349 751
   • Ondřej Sládek
   • Ondřej Sládek
    (SLA) učitel OVY
    dílny Čáslavská ulice
    tel. 774 956 945
   • Ing. Pavlína Slavíková
   • Ing. Pavlína SlavíkováTřídní učitelka: MS1A
    (SLP) učitelka OP
    přední budova, 2. poschodí
    tel. 607 303 039
   • Marie Sýkorová
   • Marie Sýkorová
    sekretariát ředitele školy
    hlavní budova, přízemí
    tel. 602 865 631
    sekretariat@sps-chrudim.cz
   • Ing. Stanislav Šimůnek
   • Ing. Stanislav ŠimůnekTřídní učitel: MS3A
    (SIM) učitel OP
    přední budova, 2. poschodí
    tel. 602 406 028
   • Mgr. Zdeněk Šípek
   • Mgr. Zdeněk ŠípekTřídní učitel: ZO3A, ZO3B
    (SIP) učitel VVP
    přední budova, 3. poschodí
    tel. 702 286 675
   • Mgr. Iva Šírková
   • Mgr. Iva ŠírkováTřídní učitelka: MC4A, MZ4A
    (SIR) učitelka VVP
    přední budova, 3. poschodí
    tel. 702 286 676
   • Bc. Pavel Šotola
   • Bc. Pavel Šotola
    vedoucí DM
    budova DM, přízemí
    tel. 702 286 692
    dm@sps-chrudim.cz
   • Martin Šteidler
   • Martin Šteidler
    (STM) učitel OVY
    dílny oboru MSS "Starý závod"
    tel. 777 248 326
   • Mgr. Stanislava Štencová
   • Mgr. Stanislava Štencová
    (STE) učitelka VVP
    zadní budova, 1. poschodí
    tel. 728 774 998
   • Zdeněk Šustr
   • Zdeněk Šustr
    (SUZ) učitel OVY
    dílny - zámečnické "Starý závod"
    tel. 722 964 246
   • Ing. Jitka Šustrová
   • Ing. Jitka ŠustrováTřídní učitelka: ZO1A
    (SUS) učitelka OP
    přední budova, 2. poschodí
    tel. 724 947 002
   • Mgr. Michal Tomaštík, Dis.
   • Mgr. Michal Tomaštík, Dis.
    vychovatel DM
    budova DM, 1. poschodí
    tel. 724 864 820
   • Květa Vokáčková
   • Květa Vokáčková
    vychovatelka DM
    tel. 702 223 048
   • Ing. Pavla Záleská
   • Ing. Pavla Záleská
    (ZAP), učitelka VVP
    přední budova, 1. poschodí
    tel. 720 732 304
   • Ing. Petr Záleský
   • Ing. Petr Záleský
    (ZAL) zástupce ředitele školy pro praktické vyučování
    objekt dílen "Starý závod", 1. poschodí
    tel. 607 101 806
    zastupce-ov@sps-chrudim.cz
   • Mgr. Petra Zdražilová
   • Mgr. Petra ZdražilováTřídní učitelka: ST4B
    (ZDR) učitelka VVP
    přední budova, 1. poschodí
    tel. 702 286 679
   • Veronika Zlatohlávková
   • Veronika Zlatohlávková
    vedoucí ekonomického oddělení
    budova DM, přízemí
    tel. 702 286 694
    ekonom@sps-chrudim.cz
   • Jan Zvolánek
   • Jan Zvolánek
    vedoucí školní jídelny
    jídelna přízemí
    tel. 602 865 070
    jidelna@sps-chrudim.cz